Datamaskiner og utvikling

Hva er en data? Hva kan den gjøre? Svaret her er alt og ingenting. En datamaskin kan i utgangspunktet ikke gjøre noen ting. Men den kan programmeres til å gjøre noe og de situasjonene blir det bare flere og flere av i verden i dag. En datamaskin kan i dag programmeres slik at den kan […]

Read more

Roboter i det daglige

At robotene for lengst har dukket opp i vår verden en ingen sensasjonell nyhet. Jeg skal heller ikke slenge ut noen nyheter, men tenkte bare å oppsummer litt og se litt på hvordan roboten er her blant oss i dag og hvordan vi mennesker ser på robotene i flere sammenhenger. Tenker vi egentlig på at […]

Read more

Menneske robot

Har ikke mer enn begynt å skrive artikler om hvordan robotene påvirker forholdet mellom maskin og menneske og hvordan de overtar arbeidsplasser i samfunnet før det dukker opp en nyhet (for meg i hvert fall) om at en robot har fått fullt statsborgerskap som menneske! Slå den da – hvor skal vi mennesker gjøre av […]

Read more

DATASTYRTE MASKINER SOM ERSTATTER MENNESKER – del 2

I forrige artikkel beskrev jeg en del hvordan datamaskinen fikk sitt inntog i industrien via roboter. Robot etter robot ble installert og arbeidsledigheten ved mange store fabrikker økte. Både positive og negative utslag ved robotenes ankomst altså. Jeg fortsetter litt mer på min forklaring oglitt mer historikk om saken. STØPERI INDUSTRIEN I støperi industrien har […]

Read more

DATASTYRTE MASKINER SOM ERSTATTER MENNESKER – del 1

Mennesker har blitt byttet ut med maskiner i mange industrier og da ofte med datastyrte roboter. På den måten blir produktene billigere siden en robot er en engangs investering og kan erstatte mange arbeidsplasser. Men selvfølgelig det må fortsatt være mennesker til stede for å overvåke roboten igjen og noen som gir den litt service […]

Read more

Maskiner og avansert teknologi inn i menneskets liv

Maskiner er noe vi alle omgås i forskjellige sammenhenger nesten hver eneste dag i livet vårt. Men slik har det ikke alltid vært. Tidligere i «gamle dager» var det menneskelig makt som stod bak det aller meste som ble utført av forskjellige ting. Både tung og lett, men med enkelte hjelpemidler. Men disse hjelpemidlene har […]

Read more