Kvalitetssystem

Delta Maskinering AS har implementert eget kvalitetsstyringsystem iht krav i ISO 9001:2008. Systemet for kvalitetsstyring tar i tillegg hensyn til krav i ISO 14001:2004 og har som mål å samordne og integrere systemene slik at de samsvarer med kravene i begge standardene.

Systemet for kvalitetsstyring skal bidra til en kontinuerlig forbedring i bedriften og sikre at kundens krav oppfylles og at alle aktiviteter utføres iht planer, prosedyrer og spesifikasjoner.

Delta Maskinering A/S skal være regionens foretrukne partner på maskineringstjenester. Vi jobber for å levere produkter med rett kvalitet og i henhold til lover og forskrifter, standarder og spesifikasjoner. Vi skal være miljøbevisst og konkurransedyktige og tilfredsstille våre kunders behov, krav og forventinger.

Vi skal arbeide målrettet med kontinuerlig forbedring av vår virksomhet både innenfor kvalitet og HMS. Og sikre de ansattes helse og trivsel gjennom nulltoleranse for skader.

Vi skal arbeide for å øke bedriftens produktivitet, kvalitet, konkurransefortrinn og lønnsomhet. Vi skal arbeide systematisk for å redusere risiko både for ansatte og det ytre miljø.

Delta Maskinering AS / Raglamyrveien 20 / NO-5536 Haugesund / Norway / T: +47 52 70 43 80