Monthly Archive oktober 24, 2017

DATASTYRTE MASKINER SOM ERSTATTER MENNESKER – del 2

I forrige artikkel beskrev jeg en del hvordan datamaskinen fikk sitt inntog i industrien via roboter. Robot etter robot ble installert og arbeidsledigheten ved mange store fabrikker økte. Både positive og negative utslag ved robotenes ankomst altså. Jeg fortsetter litt mer på min forklaring oglitt mer historikk om saken.

STØPERI INDUSTRIEN

I støperi industrien har det også etterhvert blitt mange som har blitt erstattet av roboter, da flere av arbeidsoppgavene anses som skadelige og farlige. Så det er ikke bare negativt med og bytte ut mennesker med roboter, det sparer mange for både kort og langsiktige skadevirkninger som det kan være mange av i denne industrien. Varmen fra ovnen, gasser og støvet er vel det verste her. Men robotene brukes også til bearbeidelse av produktene som sliping, boring, avgradering og kvalitetskontroll, noe som ett menneske hadde kunnet greit utføre uten problemer. Så her var det både pluss og minus sider ved bruk av roboter. Og jo lenger inn i dagens dataalder vi har kommet, jo flere variasjoner av datamaskiner som erstatter mennesker har vi fått se. I dag finnes det vel knapt en arbeidsplass som ikke har endret seg siden dette startet for altså over 60 år siden. Og jeg tviler på at vi har kommet til veis ende med slikt enda også

STØPERI INDUSTRIEN

ETT HAV AV MULIGHETER

Det har da etterhvert kommet industri roboter inn i de fleste forskjellige industrier. De brukes i transport funksjoner, da gjerne i store varehaller hvor de plukker varer. I næringsmiddelindustrien hvor de pakker, kutter og stabler. I bygningsindustrien, glassindustrien, tre industrien og stein industrien for å nevne noen av bruksområdene. Du klarer nesten ikke å tenke deg alle de forskjellige områdene en datamaskin styrer maskiner som tidligere mennesker måtte styre. Enten ved handkraft eller ved hjelp av en maskin men i mer manuell form enn i dag.

For bruksområdene er utrolig mange, det er rundt 1 million roboter som er i bruk i industrien rundt omkring i verden i dag – det sier jo litt om hvor mange mennesker som har mistet sitt arbeid. Og det er vel ikke uventet at det er Japan som ligger lengst fremme i bruken av roboter og har i bruk over 35 % av den nevnte millionen. I lille Norge er det bare ca. 1000 stykk i bruk.

ETT HAV AV MULIGHETER

 

Det at robotene kommer er ikke bare en film frase lenger, det utvikles og prøves stadig nye bruksområder. Vi har fått mange varianter allerede som hjelper oss i hverdagen, men kanskje ikke alle tenker over at det er en type robot men en liten elektronisk dings som er nyttig. Men om vi ser nøkternt på det så er den både nyttig og den skaper problemer. Det er jo den som ligger bak en del av den arbeidsledigheten som finnes i dag da! Alt kommer an på fra hvilken side man ser på en slik sak – man finner både fordeler og ulemper med alt.

Dette var bare en liten bit av den datastyrte robotverden vi lever i, for den er enorm. Fortsetter med mulighetene i denne verden neste gang. Bli med videre.

 

 

DATASTYRTE MASKINER SOM ERSTATTER MENNESKER – del 1

Mennesker har blitt byttet ut med maskiner i mange industrier og da ofte med datastyrte roboter. På den måten blir produktene billigere siden en robot er en engangs investering og kan erstatte mange arbeidsplasser. Men selvfølgelig det må fortsatt være mennesker til stede for å overvåke roboten igjen og noen som gir den litt service i ny og ne. Men totalt sett altså spares det inn mange arbeidsplasser og på den måten spares det inn store kostnader. Skal forsøke å se litt på noen eksempler i denne artikkelen og kanskje jeg må opp i to artikler for å få alt beskrevet som jeg ønsker.

LITT HISTORIKK

Alle har vi sett film og videoer med roboter som blir benyttet i flere forskjellige sammenhenger. Både i erstatning for mennesker i dagens samfunn og som science fiction for hva som kommer til å skje og hvordan verden vil utvikle seg fremover. Men kjenner du til historikken på roboten? Jeg gjorde ikke det før jeg begynte å grave litt i saken for å skrive denne artikkelen.

Den første roboten som ble brukt i kommersiell industri kom i 1958, den ble utviklet av George Devol og Joseph Engelsberger og fikk navnet Unimate 001. Det ble starten på selskapet Unimation som raskt vokste seg store på industrielle roboter.

LITT HISTORIKK

Det var et ganske kjent internasjonalt firma som tok i bruk den første robot utgaven de produserte. General Motor fikk Unimate 001 installert i sin støperifabrikk i New Jersey. Her foregikk det mye monotont og forholdsvis enkelt arbeid og det skulle ikke all verdens teknologi til for å erstatte de som gjorde denne jobben. Det som skjedde var ofte bare å flytte gjenstander fra et punkt til et annet. Men selv om det var enkelt arbeid for en robot så var det meget viktig arbeid da det hele skulle benyttes sammen med andre ting i montering senere.

Etter at startskuddet hadde gått og dette fungerte i godkjente forhold utviklet industri robotene ganske raskt og kun et par år etter den første ble introdusert ble det satt en robot i masseproduksjon. Det var roboten Univate 1900. Og når de første begynte å masseprodusere de så tok det ikke lang tid før det var mange ute på markedet og byttet ut menneske etter menneske. Dette foregikk i ganske så raskt tempo.

BIL INDUSTRIEN

Hele planen fra General Motor å ta i bruk disse robotene sa de var at de ville spare sine arbeidere for slitasjeskader og lange ensformige arbeidsdager. Men sannheten var jo at disse menneske til slutt ikke hadde noe mer arbeid og General Motor sparte store utgifter på lønninger. Etter hvert som roboten utviklet seg så ble den også satt inn i arbeid som var farlig for mennesker å utføre. Det ble etterhvert stadig flere og flere mennesker som ble byttet ut av roboter etterhvert som de ble mere og mere avanserte. Denne teknologien benyttet bilindustrien med seg av i sin produksjon på samlebåndene og mange mennesker ble derfor overflødige i produksjonen og arbeidsledighet ble som oftest resultatet.

Maskiner og avansert teknologi inn i menneskets liv

Maskiner er noe vi alle omgås i forskjellige sammenhenger nesten hver eneste dag i livet vårt. Men slik har det ikke alltid vært. Tidligere i «gamle dager» var det menneskelig makt som stod bak det aller meste som ble utført av forskjellige ting. Både tung og lett, men med enkelte hjelpemidler. Men disse hjelpemidlene har det bare blitt flere og flere av etter hvert som årene har gått. I dag er det veldig mange arbeidsplasser og ting som tidligere ble utført av mennesker, som er erstattet med maskiner. Dette skjøt enda mer fart når datamaskinene kom på markedet for fullt. Datamaskinen styrer i dag mye av det som mennesker styrte tidligere.

Byttet ut

Når kom de første maskinene og erstattet mennesker? Jeg vet ikke helt hvor langt man skal «strekke» en slik påstand bakover, for dersom man har et litt bredt syn på hva som er en maskin så kan det gå langt tilbake. Et lite eksempel er da hjulet ble oppfunnet. Alt hjulet hjalp til med var tidligere utført av mennesker til fots med rene krefter. Ingenting annet som påvirket det annet enn om man satte på flere mennesker til å hjelpe til med samme ting. Håper du skjønner hvordan jeg tenker?

Byttet ut

Men det er mye som har blitt innført i mennesket liv og ført til at mennesket har blitt overflødig i mange sammenhenger. Men en maskin klarer aldri helt å passe seg selv, sik at det må alltid være noen eksemplarer igjen av det gamle kjedelige mennesket uansett hvor mange maskiner som skal benyttes.

Raskere takt

Hele denne prosessen med å bytte ut mennesket med maskiner skjøt vel fart oppover mot slutten av 1900 tallet og inn i år 2000. Da kom det datamaskiner som skulle styre alt mulig. Men, som med alt annet så fungerer ikke en datamaskin uten at den blir styrt av et menneske. Så total dominans klarer ikke maskinene å ta – enda i hvert fall. Så langt har ikke teknologien kommet enda – mennesket er fortsatt en viktig brikke for at maskinene skal fungere.

Raskere takt

Vi ser vel fortsatt den dag i dag at maskiner stadig dukker opp og «stjeler» arbeidsplassen til mennesket. Det er stadig færre mennesker på hver arbeidsplass da maskinen styrer dette med færre mennesker som styrer dem igjen. Innsparing i alle ledd for å øke inntjening i en hard business verden er vel ordene for dette.

Videre fremover

Videre fremover i denne artikkelserien vil jeg kikket litt på hva betydning det har hatt i forskjellige sammenhenger at maskinen har tatt så mange plasser fra mennesket. Kan vi forvente at det blir enda mer maskiner og datastyring i tiden fremover? Det er store spørsmål som henger løst i luften her hos meg i hvert fall i øyeblikket. Men jeg skal se om jeg klarer å finne noen svar og litt forklaringer på hva som har skjedd og hva som kan skje.

En enkel måte å beskrive hva jeg har for planer med denne siden er; Maskiner og dataprogrammer og behovet for og ikke behovet for mennesker.