Monthly Archive desember 22, 2017

Datamaskiner og utvikling

Hva er en data? Hva kan den gjøre? Svaret her er alt og ingenting. En datamaskin kan i utgangspunktet ikke gjøre noen ting. Men den kan programmeres til å gjøre noe og de situasjonene blir det bare flere og flere av i verden i dag. En datamaskin kan i dag programmeres slik at den kan gjøre hva som helst – det er nesten bare programmererens og menneskene bak datamaskinen sin fantasi som stopper handlingene. Selvfølgelig kan det skje «feil» underveis også så det kommer litt av «sporet», men stort sett har mennesket kontroll på alt datamaskinen skal foreta seg og foretar seg.

Dataens ankomst

Det er ganske langt bakover i historien siden de første hjelpemidlene for matematikk og beregning ble oppfunnet. Men det var først mot krigsårene midt på forrige århundre at utviklingen av elektroniske datamaskiner har funnet sted. Det har blitt gjort forsøk tidligere. Charles Babbage forsøkte med en mekanisk dampdrevet innretning for å lese analyse med bruk av hullkort.

På begynnelsen av 2000 tallet fant noen ut at de ville forsøke å konstruere Baggages maskin. Så ble gjort og maskinen fungerte som den skulle. Imponerende at det allerede for over 180 år siden kunne ha en slik tankegang.

Prinsipper den maskinen hadde den gangen benyttes av dagens maskiner. Blant annet det at maskinen var mulig å programmere.

Utviklingen mellom de to tidene har jo vært gigantisk. Det er helt sikkert at Mr. Babbage den gangen aldri i sin villeste fantasi kunne tenke seg at hans maskinskisser skulle bli noe i likhet med kanskje det største verden har sett noen gang.

Utviklingen

Utviklingen på en datamaskin har vært omtalt sikkert millioner av ganger tidligere. Men noe så stort og betydnings fullt kan vel ikke omtales for ofte – nesten. Fra å være innretning som ble drevet av damp og leste av hullkort på en eller annen måte og frem til i dag. Jeg vet ikke hvilken utgave av dataen som er den «villeste» og mest utrolige i dag men smart telefoner og all utviklingen der videre med gadgets rundt telefonen igjen for å dele informasjon kommer sikkert høyt opp på en slik liste. Trådløse systemer må jo også komme høyt opp og deriblant da selvfølgelig Bluetooth.

Tenk bare tanken – i «gamle dager» mottok du en melding for eksempel via telefon. Du skrev den ned og fordelte den til rette vedkommende på et ark eller via en ny telefon samtale. Telefonen har jo også blandet seg inn i data verdenen med all teknologi. Så det er nesten umulig å utrede dette her. Men kort og brutalt – i dag skjer alt via noen tastetrykk for å komme frem til den som skal ha en beskjed. Mens man før benyttet både flere mennesker og flere forskjellige kommunikasjoner underveis for å komme frem på riktig måte.

Er du blant de yngre i samfunnet i dag så er du kanskje ikke så godt informert om denne typen utvikling. Men ta du en tid og google litt rundt emnet, så skal du se hvor stor utviklingen har vært. Det er så utrolig at man kan lett ble skremt om man begynner å tenke på alt som har skjedd!

Utviklingen

Stadig flere roboter

Når man snakker om roboter så er det viktig å alltid presisere hva vi mener med dette ordet. Noen ser for seg at det handler om menneskelignende maskiner, mens andre tenker på automatiske armer som man ser i for.eks. bilindustrien. Faktum er at en robot er alt dette. Det er kort og godt en maskin som kan gjøre en oppgave uavhengig av mennesker.

Så man har små roboter som støvsuger huset ditt og større roboter som utfører avanserte oppgaver basert på programmering.

Felles for dem alle er at de blir programmert av mennesker til å utføre en bestemt oppgave eller serie av oppgaver. Så kan roboten til en viss grad lære mer eller finne måter å utføre oppgavene bedre på.

En lærende robot

De første robotene var veldig enkle, men nå blir det stadig flere roboter og de blir stadig mer sofistikerte. Tenk bare på robotgressklipperen. Den får et felt å jobbe med fra produsenten. Men innenfor dette feltet så kjører den forholdsvis uavhengig. Det samme gjør en robotstøvsuger.

De mer avanserte robotene kan gjøre mye mer. De kan lære mer av sine handlinger eller de kan utføre en serie med svært kompliserte handlinger i en viss rekkefølge. Forskere prøver å utvikle en robot som vil etter hvert klare å lære av sine handlinger og utvikle nye handlingsmønstre uavhengig av mennesket. Det vil selvsagt fremdeles være retningslinjer de må følge, men målet er at de skal kunne fungere relativt selvstendig.

Dette kan kun skje hvis denne enheten klarer å lære av sine handlinger og se mønstre og konsekvenser, for å nevne noe. Samtidig må man sikre at mennesket beholder den overordnede kontrollen. Ingen vil ha en ”Terminator” situasjon.

Tar jobbene våre?

Tar jobbene våre?

Vi har snakket om dette før og det kommer garantert opp igjen. Vil de mange robotene som nå produseres etter hvert ta over for menneskene? Ender vi opp i et samfunn hvor mennesker sitter stille og lar roboter jobbe for dem?

Det er mange jobber som er tunge og i noen tilfeller direkte farlig for mennesker. Disse jobben må likevel utføres. Dette er for.eks. å jobbe i gruver, å jobbe med monotone og gjentagende bevegelser (fører til skjelett plager) og andre vanskelige jobber. Slikt arbeid kan etter hvert gis til en robot som ikke blir sliten og ikke blir plaget av skadelige forhold.

Så er det jobber som krever kreativitet, utradisjonell tenkning og annet som mennesket er svært god til. Slike egenskaper har man ikke enda klart å duplisere. Selv de mest avanserte datamaskinene og programmeringen som vi kan i dag, klarer ikke å etterligne menneskets kreativitet og særpreg.

Mange jobber som er fysisk krevende eller farlig vil bli gitt videre til roboter. I tillegg så jobber forskere med en service innstilt robot. En slik robot vil kunne være en assistent på et sykehjem og andre steder. Målet er at den skal ta seg av de tunge løftene som å løfte pasienter fra en seng til en stol og andre steder. En slik maskin skal også kunne bevege seg rundt på flyplasser eller andre steder der mange mennesker oppholder seg. Den kan svare på spørsmål, hjelpe med praktiske gjøremål og annet.

Begrensinger

Begrensinger

Selv om disse maskinene blir stadig mer avanserte, så har de sine begrensinger. De kan ikke komponere musikk og de kan ikke forstå følelser. Det er vanskelig å vite om dette er noe som vil endres med tiden og ikke minst, ønsker vi at dette endres?

En robot vil alltid være sterkere og raskere enn mennesket. Den tåler mye mer juling ettersom den er laget av sterke materialer. Så hvis den ikke lenger ønsker å adlyde eller den ønsker å gjøre som  den vil, så er det fint lite et menneske kan gjøre. Så det vil alltid være en diskusjon rundt hvor uavhengig ønsker vi at en slik maskin skal bli.

Roboten er kommet for å bli

Roboten er kommet for å bli

Det er ingen tvil om at vi lever i en teknologisk gullalder. Det skjer svært mye på alle fronter og ingen vet hvor dette vil ende. Robotene har svært mange gode bruksområder, for mange til at forskerne vil stoppe nå.

Husene våre vil bli mer og mer automatiserte. Dette fordi vi ønsker å ha mer fritid når vi ikke er på jobb. Vi ønsker å slenge beina i sofaen, ta frem nettbrettet og bare slappe av med å knuse litt godteri eller kjøre med litt rødt og svart. Det automatiske hjemmet gir oss tid til dette. Moderne kjøleskap registrerer hvilke varer som er kjøpt inn og når disse varene går ut på dato. Så får man en melding fra kjøleskapet om hva som må bestilles.

Det er allerede hoteller i Japan hvor resepsjonisten er en robot og dette fungerer bra. Flere slike roboter kommer etter hvert. Det er svært sannsynlig at slike maskiner vil bli svært vanlig i fremtiden. Så vanlig at folk ikke lenger vil reagere på disse når de møter dem i kassen på spar eller i resepsjonen på hotellet. Fremtiden ser lys ut for roboter og for menneskeheten.

Roboter i det daglige

At robotene for lengst har dukket opp i vår verden en ingen sensasjonell nyhet. Jeg skal heller ikke slenge ut noen nyheter, men tenkte bare å oppsummer litt og se litt på hvordan roboten er her blant oss i dag og hvordan vi mennesker ser på robotene i flere sammenhenger. Tenker vi egentlig på at det er en robot eller er de allerede så integrerte at vi ikke merker dem? Kan du kjapt fortelle meg hvor du sist traff på en robot som gjorde en jobb som et menneske tidligere har utført? Det kan være en lei nøtt for noen å tenke slik nemlig – verden har bare glidd inn i det sporet som den er og slik har det blitt bare – totalt akseptert og ingen protester. Ikke direkte fremme i lyset i hvert fall. Det kan vel sikkert ha kommet både en og flere gloser fra de som har blitt berørt og har mistet sine jobber, men de har vært i et så lite antall i hver sammenheng at de ikke har blitt hørt omtrent.

Roboter i dag

Jeg skrev i forrige innlegg / artikkel her om verdens første robot som hadde fått et statsborgerskap. Den roboten er selvfølgelig langt fremme i utviklingen i å kopiere et menneske. Roboten selv skal også ha uttalt at hun (roboten heter Sophia og er en dame robot) ønsker å leve med mennesker og å jobbe med mennesker.

Det har vært gjort undersøkelser på hvordan vi mennesker vil reagere på å bli behandlet av en robot i ulike sammenhenger. Noen sier «Vær forsiktig med kunstig intelligens», mens andre sier at kunstig intelligens kan være med på å forbedre og forenkle verden. Så det er delte meninger her som i mange andre situasjoner.

Men allerede i dag finnes det roboter som kommer mennesker veldig nær inn på livet. Det finnes roboter som utfører kikkhullsoperasjoner i helsevesenet. Det er faktisk omtrent halvparten av Norges befolkning og befolkningen fra 11 andre land som er positive til å la seg operere av en robot. Men jo eldre personene blir som ble spurt jo mer skepsis kom det frem. Størst var skepsisen blant de over 55 år. Men det varierer en del i prosentsatsen også blant andre ettersom hvilke tjenester som skal utføres. Jo mindre tjenesten er, jo mer villig var personene i testen til å la seg undersøke. Var det snakk om blodprøver med direktesvar så var det en av de tjenestene som det var størst oppslutning rundt. Rådgivning, overvåkning av forskjellige slag av din private helse, testing av kroppsfunksjoner og flere slike ting fikk også stor og positiv oppslutning.

Men dersom det var snakk om større operasjoner som en kneoperasjon, transplantasjoner eller hjerte operasjoner så var lysten betraktelig mindre. Kun ned mot 35 % var villige til å la dette bli utført på seg eller sine nærmeste. Da vil de aller fleste at det skal være et menneske som utfører inngrepet. Altså stor skepsis til kunstig intelligens når det kommer til større og mer avanserte handlinger.

Altså mange mennesker ønsker å beholde verden slik den er i dag og at den ikke skal bli fullt så påvirket av kunstig intelligens som den er i ferd med å bli. Hva mener du?