Monthly Archive april 24, 2019

En typisk norsk industriby

Jeg tenkte nå å sette søkelyset på en by som ikke er av de største vi har, men som i sin tid ble bygget opp rundt etableringen av industrien i området – som etter hvert altså ble til det vi i dag kjenner som Notodden. Les mer