Categories:

Boremaskinen 125 år

Det er mye man har av elektriske hjelpemidler i dag, som man måtte klare seg uten før i tiden. Jeg er ikke av de som har mest verktøy, hverken elektriske, batteridrevne eller manuelle. Men så klart noe må man ha, og bormaskin eller drill – er vel noe alle har behov for i ny og ned. Disse finnes i en rekke modeller, og til privat bruk trenger man ikke nødvendigvis de mest avanserte og kostbare. Vi skal se på hvordan dette verktøyet har utviklet seg, siden det ble oppfunnet for 125 år siden. Det at dagens modeller er avanserte i forhold til de første som kom, er ikke noen overdrivelse å si. Selv om oppfinnelsen i seg selv er enkel, så var det en stor nyvinning da den kom på markedet i 1895 – altså verdens første elektriske boremaskin.

Utviklet av 2 unge mekanikere

Når dere ser på bildet så forstår man at dagens modeller, ikke har veldig mye til felles med verdens første boremaskin. Produsenten som var tysk, var av merket Fein. Fein ble raskt verdenskjent for sin oppfinnelse, og det kunne man takke 2 unge mekanikere for. Selv om boremaskinen utviklet seg raskt, så er det altså originalen fra 1895 som er utgangspunktet eller forbildet.

Veide 7,5 kilo

Det var ikke noen lettvekter vi her snakker om, og det var en grunn for at den kom med to håndtak – rett og slett fordi man måtte bruke begge hender når man jobbet med den. Den gikk på 110 volt spenning og var på 50 watt, og turtallet på maskinen var på 1200 omdreininger i minuttet.

Brystplate for å legge press på boret

I tillegg til at man betjente boremaskinen med begge hender, var det konstruert en brystplate slik at man skulle få maksimal press på boret. Det maskinen maksimalt kunne klare, var 4 millimeter bredt hull i stål. Selv om dette ikke er imponerende i dag, så var det slett ikke dårlig i 1895 med en slik maskin.

Stor suksess


Stor suksess

Andre produsenter kastet seg raskt på markedet, og kom med etterlikninger av den nye oppfinnelsen til Fein. Kjente merker som AEG og Bosch var raskt ute med modeller, og dette er jo merker som i alle år har vært store på dette markedet – også i vår tid. Det at andre produsenter så muligheten til å kunne selge det nye verktøyet, gjorde at Fein ble skjerpet. De kom derfor i år 1900 med en maskin, hvor aluminium i stor grad ble benyttet. Dette reduserte naturlig nok vekten og gjorde den mer brukervennlig. I 1903 kom de også med en maskin som hadde flere gir, noe som økte størrelsen på hullene som kunne bores i stål.

Pistolgrepet

Når vi begynner å nærme oss krigen, så dukker boremaskinene med tilnærmet dagens utseende opp. Pistolgrepet var langt mer brukervennlig, og ikke minst det at maskinene ble lettere. I dag finnes det mange gode driller, som ligger på cirka 2-3 kilo. Vekt og tekniske finesser har blitt langt bedre, men det er gjennom mange års forbedringer og justeringer.