Datamaskiner og utvikling

Datamaskiner og utvikling

Hva er en data? Hva kan den gjøre? Svaret her er alt og ingenting. En datamaskin kan i utgangspunktet ikke gjøre noen ting. Men den kan programmeres til å gjøre noe og de situasjonene blir det bare flere og flere av i verden i dag. En datamaskin kan i dag programmeres slik at den kan gjøre hva som helst – det er nesten bare programmererens og menneskene bak datamaskinen sin fantasi som stopper handlingene. Selvfølgelig kan det skje «feil» underveis også så det kommer litt av «sporet», men stort sett har mennesket kontroll på alt datamaskinen skal foreta seg og foretar seg.

Dataens ankomst

Det er ganske langt bakover i historien siden de første hjelpemidlene for matematikk og beregning ble oppfunnet. Men det var først mot krigsårene midt på forrige århundre at utviklingen av elektroniske datamaskiner har funnet sted. Det har blitt gjort forsøk tidligere. Charles Babbage forsøkte med en mekanisk dampdrevet innretning for å lese analyse med bruk av hullkort.

På begynnelsen av 2000 tallet fant noen ut at de ville forsøke å konstruere Baggages maskin. Så ble gjort og maskinen fungerte som den skulle. Imponerende at det allerede for over 180 år siden kunne ha en slik tankegang.

Prinsipper den maskinen hadde den gangen benyttes av dagens maskiner. Blant annet det at maskinen var mulig å programmere.

Utviklingen mellom de to tidene har jo vært gigantisk. Det er helt sikkert at Mr. Babbage den gangen aldri i sin villeste fantasi kunne tenke seg at hans maskinskisser skulle bli noe i likhet med kanskje det største verden har sett noen gang.

Utviklingen

Utviklingen på en datamaskin har vært omtalt sikkert millioner av ganger tidligere. Men noe så stort og betydnings fullt kan vel ikke omtales for ofte – nesten. Fra å være innretning som ble drevet av damp og leste av hullkort på en eller annen måte og frem til i dag. Jeg vet ikke hvilken utgave av dataen som er den «villeste» og mest utrolige i dag men smart telefoner og all utviklingen der videre med gadgets rundt telefonen igjen for å dele informasjon kommer sikkert høyt opp på en slik liste. Trådløse systemer må jo også komme høyt opp og deriblant da selvfølgelig Bluetooth.

Tenk bare tanken – i «gamle dager» mottok du en melding for eksempel via telefon. Du skrev den ned og fordelte den til rette vedkommende på et ark eller via en ny telefon samtale. Telefonen har jo også blandet seg inn i data verdenen med all teknologi. Så det er nesten umulig å utrede dette her. Men kort og brutalt – i dag skjer alt via noen tastetrykk for å komme frem til den som skal ha en beskjed. Mens man før benyttet både flere mennesker og flere forskjellige kommunikasjoner underveis for å komme frem på riktig måte.

Er du blant de yngre i samfunnet i dag så er du kanskje ikke så godt informert om denne typen utvikling. Men ta du en tid og google litt rundt emnet, så skal du se hvor stor utviklingen har vært. Det er så utrolig at man kan lett ble skremt om man begynner å tenke på alt som har skjedd!

Utviklingen

About the author

Konrad administrator