Categories:

DATASTYRTE MASKINER SOM ERSTATTER MENNESKER – del 2

I forrige artikkel beskrev jeg en del hvordan datamaskinen fikk sitt inntog i industrien via roboter. Robot etter robot ble installert og arbeidsledigheten ved mange store fabrikker økte. Både positive og negative utslag ved robotenes ankomst altså. Jeg fortsetter litt mer på min forklaring oglitt mer historikk om saken.

STØPERI INDUSTRIEN

I støperi industrien har det også etterhvert blitt mange som har blitt erstattet av roboter, da flere av arbeidsoppgavene anses som skadelige og farlige. Så det er ikke bare negativt med og bytte ut mennesker med roboter, det sparer mange for både kort og langsiktige skadevirkninger som det kan være mange av i denne industrien. Varmen fra ovnen, gasser og støvet er vel det verste her. Men robotene brukes også til bearbeidelse av produktene som sliping, boring, avgradering og kvalitetskontroll, noe som ett menneske hadde kunnet greit utføre uten problemer. Så her var det både pluss og minus sider ved bruk av roboter. Og jo lenger inn i dagens dataalder vi har kommet, jo flere variasjoner av datamaskiner som erstatter mennesker har vi fått se. I dag finnes det vel knapt en arbeidsplass som ikke har endret seg siden dette startet for altså over 60 år siden. Og jeg tviler på at vi har kommet til veis ende med slikt enda også

STØPERI INDUSTRIEN

ETT HAV AV MULIGHETER

Det har da etterhvert kommet industri roboter inn i de fleste forskjellige industrier. De brukes i transport funksjoner, da gjerne i store varehaller hvor de plukker varer. I næringsmiddelindustrien hvor de pakker, kutter og stabler. I bygningsindustrien, glassindustrien, tre industrien og stein industrien for å nevne noen av bruksområdene. Du klarer nesten ikke å tenke deg alle de forskjellige områdene en datamaskin styrer maskiner som tidligere mennesker måtte styre. Enten ved handkraft eller ved hjelp av en maskin men i mer manuell form enn i dag.

For bruksområdene er utrolig mange, det er rundt 1 million roboter som er i bruk i industrien rundt omkring i verden i dag – det sier jo litt om hvor mange mennesker som har mistet sitt arbeid. Og det er vel ikke uventet at det er Japan som ligger lengst fremme i bruken av roboter og har i bruk over 35 % av den nevnte millionen. I lille Norge er det bare ca. 1000 stykk i bruk.

ETT HAV AV MULIGHETER

 

Det at robotene kommer er ikke bare en film frase lenger, det utvikles og prøves stadig nye bruksområder. Vi har fått mange varianter allerede som hjelper oss i hverdagen, men kanskje ikke alle tenker over at det er en type robot men en liten elektronisk dings som er nyttig. Men om vi ser nøkternt på det så er den både nyttig og den skaper problemer. Det er jo den som ligger bak en del av den arbeidsledigheten som finnes i dag da! Alt kommer an på fra hvilken side man ser på en slik sak – man finner både fordeler og ulemper med alt.

Dette var bare en liten bit av den datastyrte robotverden vi lever i, for den er enorm. Fortsetter med mulighetene i denne verden neste gang. Bli med videre.