Categories:

Den Industrielle Revolusjon

Vi synes nok at det skjer mye forandringer i dagens samfunn, som en konsekvens av data og andre teknologiske nyvinninger – og dette stemmer naturligvis.

Det er store forandringer som vi har vært med på, og kanskje spesielt de siste tiårene. Men samfunnet har til alle tider, vært en del av utvikling og fremskritt. Slik kommer det nok til å fortsette også, og det med at vi mennesker aldri slår oss til ro med tingenes tilstand – må nok tilskrives årsaken til at vi stadig lever i endring. De fleste nyvinninger gjør jo at vi på sett og vis, for en enklere hverdag – enten det er på jobben, privat eller på begge steder. Vi skal nå til en epoke av verdenshistorien, som for alvor endret folks hverdag. På lik linje med dagens samfunn, medførte endringene dramatiske endringer på mange områder. Men det er alltid slik med endringer, at noen muligheter forsvinner mens mange nye dukker opp. Vi skal se nærmere på Den Industrielle Revolusjon.

Dampmaskinen

Det var med oppfinnelsen og utviklingen av dampmaskinen, at Den Industrielle Revolusjon virkelig skjøt fart. Det var effektiviseringen av arbeidsmetoder og rutiner, hvor maskiner i større og større grad overtok for menneskene. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, og dette var da altså før oppfinnelsen av dampmaskinen – og etter hvert også elektrisiteten. Dette åpnet for mer og mer automatiserte løsninger, hvor maskinene ble mer og mer avanserte og effektive.

Deles i to perioder

Det er kanskje nytt for noen, at det er riktig å dele Den Industrielle Revolusjon inn i to perioder. Den første fant sted i Storbritannia på slutten av 1700-tallet, mens den andre perioden fortsatte utover på 1800-tallet i USA og Tyskland. Mange historikere mener og kanskje med rette, at denne revolusjonen er den mest omfattende i menneskehetens historie – etter Jordbruksrevolusjonen i Mesopotamia. Dette skjedde for cirka 10 000 år siden, og det viser det jeg innledet med – at forandring hele tiden har vært en del av vår historie.

Deles i to perioder

 

Fra jordbruk til industri

Vi trenger ikke gå lenger enn til vår egen tid, for å erfare at behovet for arbeidskraft endrer seg med tiden. Det er mange som mener at dette, var årsaken til starten av Den Industrielle Revolusjon. Utvikling av nye redskap og maskiner, gjør oss mennesker mer og mer overflødig i jobber som har eksistert i ang tid. Det var dette man opplevde i den første perioden av Den Industrielle Revolusjon også, men først og fremst innen landbruket i England. Jordbruket hadde gjennomgått en rekke reformer, lenge før man så det samme skje med industrien. Utviklingen av nye redskap og utstyr innen jordbruket, gjorde at mange mennesker måtte se seg om etter nytt arbeid. En annen årsak til at jordbruket endret seg drastisk, var overgangen til dyrking av nye grønnsaker som turnips og poteter – kombinert med mer moderne utstyr og økt kunnskap.

Mer arbeidskraft

I et samfunn henger alt nøye sammen, og vi er alle mer avhengig av hverandre enn det vi liker å tro. I forkant av Den Industrielle Revolusjon, opplevde man at befolkningen stadig ble eldre. Dette betydde mer arbeidskraft, som kunne benyttes i store nye fabrikker. I tidligere tider med epidemier og pester, var det et problem med å finne nok arbeidskraft til å bemanne fabrikkene.