Categories:

En typisk norsk industriby

Jeg tenkte nå å sette søkelyset på en by som ikke er av de største vi har, men som i sin tid ble bygget opp rundt etableringen av industrien i området – som etter hvert altså ble til det vi i dag kjenner som Notodden.

Jeg har selv vært en del både i Notodden, men også i distriktet rundt. Telemark er et spennende fylke, men store variasjoner. Da tenker jeg både på geografi, men også på sammensetningen og motsetningene vi finner i fylket. Området rundt Notodden byr på så mangt, og den store industri tiden er over. Men på lik linje med mange andre steder i landet vårt, så har industriarbeidsplasser blitt byttet ut med annen type sysselsetting.

350 mennesker i 1865

Det begynner jo å bli en del år siden, men på den annen side så er det ikke lang tid i et historisk perspektiv. I 1865 var dagens Notodden en del av Heddal, som er en jordbruksbygd litt nord for Notodden by. Stedet huset cirka 10 store gårder, med ganske mange tilhørende husmannsplasser.

Bedret kommunikasjon

Med sin sentrale plassering med kort vei til Kongsberg, og ikke minst Skiensvassdraget som Notodden ligger i den øverste delen av – så ble Notodden mer og mer aktuell for mer enn bare jordbruk. Det var spesielt åpningen av veien over til Kongsberg i 1839, og åpningen av Norsjø-Skienkanalen i 1861 – som i første omgang gjorde Notodden til et knutepunkt. I 1871 kom jernbanen til Kongsberg, så da ble veien inn til hovedstaden betydelig kortet ned. Området begynte også å merke en økende turisttrafikk, med bedre veier og jernbane kom det også mer turister. Turistene som kom fra Skien-området, kom ofte med båt oppover kanalen, mens de som kom fra Oslo enten kom landeveien eller med jernbane.

Vannkraft og god tilgang til skog

Dette er en god kombinasjon med tanke på papir- og papp produksjon. Først åpnet Tinfos sliperi i 1873, og året etter startet den første produksjonen av papp og papir opp. Det var potensialet som lå i vannkraften fra Tinnelva, som fikk bedriftsledere i Grenland til å rette blikket mot denne delen av fyket.

Vannkraft og god tilgang til skog

Overtatt av en trelasthandler fra nabokommunen Sauherad

Noen tiår etter at produksjonen av papp og papir hadde startet, så ble driften overtatt av Ole Holta. Han etablerte et konsern som kanskje ikke helt uventet fikk navnet Tinfos. Dette eksisterer den dag i dag, og er en viktig arbeidsplass for distriktet.

Norsk Hydro

Allerede i 1905 startet Norsk Hydro opp med produksjon av kunstgjødsel. Dette var mulig blant annet på grunn av en mann ved navn Sam Eyde, og en annen mann nemlig professor Kristian Birkeland. Eyde satt på store fossefallrettigheter, mens Birkeland satt på oppskriften for hvordan man kunne produsere kunstgjødsel. Sammen med fransk- og svensk økonomisk hjelp, fra banker og investorer så kom det hele i gang. Det er mye mer som kan sies om industribyen Notodden, men dette var i alle fall starten på det hele. Det kan være at jeg skriver en oppfølger senere, om hvordan ting fungerte – og ikke minst prosessen med å bli en egen by rundt industrisamfunnet på Notodden.