Categories:

Maskiner og avansert teknologi inn i menneskets liv

Maskiner er noe vi alle omgås i forskjellige sammenhenger nesten hver eneste dag i livet vårt. Men slik har det ikke alltid vært. Tidligere i «gamle dager» var det menneskelig makt som stod bak det aller meste som ble utført av forskjellige ting. Både tung og lett, men med enkelte hjelpemidler. Men disse hjelpemidlene har det bare blitt flere og flere av etter hvert som årene har gått. I dag er det veldig mange arbeidsplasser og ting som tidligere ble utført av mennesker, som er erstattet med maskiner. Dette skjøt enda mer fart når datamaskinene kom på markedet for fullt. Datamaskinen styrer i dag mye av det som mennesker styrte tidligere.

Byttet ut

Når kom de første maskinene og erstattet mennesker? Jeg vet ikke helt hvor langt man skal «strekke» en slik påstand bakover, for dersom man har et litt bredt syn på hva som er en maskin så kan det gå langt tilbake. Et lite eksempel er da hjulet ble oppfunnet. Alt hjulet hjalp til med var tidligere utført av mennesker til fots med rene krefter. Ingenting annet som påvirket det annet enn om man satte på flere mennesker til å hjelpe til med samme ting. Håper du skjønner hvordan jeg tenker?

Byttet ut

Men det er mye som har blitt innført i mennesket liv og ført til at mennesket har blitt overflødig i mange sammenhenger. Men en maskin klarer aldri helt å passe seg selv, sik at det må alltid være noen eksemplarer igjen av det gamle kjedelige mennesket uansett hvor mange maskiner som skal benyttes.

Raskere takt

Hele denne prosessen med å bytte ut mennesket med maskiner skjøt vel fart oppover mot slutten av 1900 tallet og inn i år 2000. Da kom det datamaskiner som skulle styre alt mulig. Men, som med alt annet så fungerer ikke en datamaskin uten at den blir styrt av et menneske. Så total dominans klarer ikke maskinene å ta – enda i hvert fall. Så langt har ikke teknologien kommet enda – mennesket er fortsatt en viktig brikke for at maskinene skal fungere.

Raskere takt

Vi ser vel fortsatt den dag i dag at maskiner stadig dukker opp og «stjeler» arbeidsplassen til mennesket. Det er stadig færre mennesker på hver arbeidsplass da maskinen styrer dette med færre mennesker som styrer dem igjen. Innsparing i alle ledd for å øke inntjening i en hard business verden er vel ordene for dette.

Videre fremover

Videre fremover i denne artikkelserien vil jeg kikket litt på hva betydning det har hatt i forskjellige sammenhenger at maskinen har tatt så mange plasser fra mennesket. Kan vi forvente at det blir enda mer maskiner og datastyring i tiden fremover? Det er store spørsmål som henger løst i luften her hos meg i hvert fall i øyeblikket. Men jeg skal se om jeg klarer å finne noen svar og litt forklaringer på hva som har skjedd og hva som kan skje.

En enkel måte å beskrive hva jeg har for planer med denne siden er; Maskiner og dataprogrammer og behovet for og ikke behovet for mennesker.