Categories:

Roboter i det daglige

At robotene for lengst har dukket opp i vår verden en ingen sensasjonell nyhet. Jeg skal heller ikke slenge ut noen nyheter, men tenkte bare å oppsummer litt og se litt på hvordan roboten er her blant oss i dag og hvordan vi mennesker ser på robotene i flere sammenhenger. Tenker vi egentlig på at det er en robot eller er de allerede så integrerte at vi ikke merker dem? Kan du kjapt fortelle meg hvor du sist traff på en robot som gjorde en jobb som et menneske tidligere har utført? Det kan være en lei nøtt for noen å tenke slik nemlig – verden har bare glidd inn i det sporet som den er og slik har det blitt bare – totalt akseptert og ingen protester. Ikke direkte fremme i lyset i hvert fall. Det kan vel sikkert ha kommet både en og flere gloser fra de som har blitt berørt og har mistet sine jobber, men de har vært i et så lite antall i hver sammenheng at de ikke har blitt hørt omtrent.

Roboter i dag

Jeg skrev i forrige innlegg / artikkel her om verdens første robot som hadde fått et statsborgerskap. Den roboten er selvfølgelig langt fremme i utviklingen i å kopiere et menneske. Roboten selv skal også ha uttalt at hun (roboten heter Sophia og er en dame robot) ønsker å leve med mennesker og å jobbe med mennesker.

Det har vært gjort undersøkelser på hvordan vi mennesker vil reagere på å bli behandlet av en robot i ulike sammenhenger. Noen sier «Vær forsiktig med kunstig intelligens», mens andre sier at kunstig intelligens kan være med på å forbedre og forenkle verden. Så det er delte meninger her som i mange andre situasjoner.

Men allerede i dag finnes det roboter som kommer mennesker veldig nær inn på livet. Det finnes roboter som utfører kikkhullsoperasjoner i helsevesenet. Det er faktisk omtrent halvparten av Norges befolkning og befolkningen fra 11 andre land som er positive til å la seg operere av en robot. Men jo eldre personene blir som ble spurt jo mer skepsis kom det frem. Størst var skepsisen blant de over 55 år. Men det varierer en del i prosentsatsen også blant andre ettersom hvilke tjenester som skal utføres. Jo mindre tjenesten er, jo mer villig var personene i testen til å la seg undersøke. Var det snakk om blodprøver med direktesvar så var det en av de tjenestene som det var størst oppslutning rundt. Rådgivning, overvåkning av forskjellige slag av din private helse, testing av kroppsfunksjoner og flere slike ting fikk også stor og positiv oppslutning.

Men dersom det var snakk om større operasjoner som en kneoperasjon, transplantasjoner eller hjerte operasjoner så var lysten betraktelig mindre. Kun ned mot 35 % var villige til å la dette bli utført på seg eller sine nærmeste. Da vil de aller fleste at det skal være et menneske som utfører inngrepet. Altså stor skepsis til kunstig intelligens når det kommer til større og mer avanserte handlinger.

Altså mange mennesker ønsker å beholde verden slik den er i dag og at den ikke skal bli fullt så påvirket av kunstig intelligens som den er i ferd med å bli. Hva mener du?