Categories:

ROBOTER I FORSVAR OG KRIG

Bruksområdet til robotene har formelig eksplodert i årene etter de første spede robotene ble bygd. I dag finner vi roboter omtrent overalt i vårt daglige liv og virke.

I helsevesenet, i lekeindustrien, i industrien og omtrent i alle yrkesgrupper eksisterer det en form for robot som utfører forskjellige oppgaver.

Også i de forskjellige militære avdelingene har det kommet mange roboter til.

Droner

Droner en en av di mest kjente som vi stadig hører om, droneangrep. Fjerntyrte fly som utfører angrep på fienden mens den som styrer roboten sitter trygt og godt langt unna.

Det er ikke lenge til at disse dronene kan utføre disse toktene uten at mennesket styrer dem, det kan en datamaskin gjøre mere presist en et menneske og det gjøres nå tester på nettopp dette.

Det første flyet som var ubemannet og ble fjernstyrt ble gjort allerede i midten av 20 tallet, så dette er egentlig ikke en type robot som er av nyeste oppfinnelse.

Men dagens droner er jo selvfølgelig mye mere avanserte en den tidens flytyper var. Men grunnprinsippet er jo det samme, piloten sitter på bakken og tar seg av hele flyturen.

Dagens droner som blir brukt kalles balndt annet Predator, den har fått mange nye våpen som den kan utstyres med. Dens arvtager Reaper vil få enda mere avangserte våpen og ville kunne flys av datamaskiner og som da selv bestemmer når målet skal bli beskutt. Da mere presist enn ett menneske kan klare.

Det har blitt mange protester på denne måten og føre krig på. Feil mål blir truffet og sivile blir skadelidende, men det gjør de jo også under vanlige flyangrep. Noen ganger er det dessverre ikke til unngå at sivile mennesker blir skadet eller drept i krig.

Disse dronepilotene blir gjerne betegnet som en virkelighetsfjern dataspiller som sitter trygt i godstolen og leker pilot.

Men mange politikere mener at dette er veien og gå innen krigsføringen, ingen av deres soldater blir da utsatt for motangrep og mange liv spares. Disse robotene kan treffe mål med utrolig presisjon, men er som sagt da avhengig av mennesket som styrer den.

Om målene er de riktige er det jo igjen mennesker som avgjør, sammen med mindre typer droner som går inn over fiendens områder og filmer og tar bilder for og kunne legge inn posisjonen som angrepet skal utføres på.

En annen form for roboter som det militære bruker er bakkeraketter som Patriot rakettene. Disse har som oppgave og skyte ned fiendens fly og eventuelt droner som kommer inn på deres område.

Disse rakettene kan også fjernstyres manuelt eller er tilkoblet et radarsystem som oppdager fiendtlige fly eller droner og avfyrer rakettene da automatisk.

Tanks vil også snart komme med ubemannede typer, det kjente tårnet vil da bli fjernet og de styres da via komputer med hjelp av gps og kameraer på trygg avstand fra krigs sonene.

Våpenteknologien i disse robotene har også sett en formidabel fremgang i slagkraft og ødeleggelses kraft, alt mens soldatene som styrer dette sitter trygt og godt langt unna.

Så man kan vel tenke seg en av fordelene her er jo at robotene kjemper mot hverandre uten tap av personell, så da blir vel vinneren den med det mest avanserte utstyret som går av med seieren.