ROBOTER I HELSEVESENET

ROBOTER I HELSEVESENET

Robotene har forenklet vår hverdag betraktelig opp igjenom årene, enten man liker dem eller ikke har de kommet for og bli en del av vårt daglige virke.

Det har blitt utrolig mange bruksområder som man har satt robotene inn for og gjøre hverdagen enklere for mange yrkesgrupper og privatpersoner.

Litt om utviklingen innen helse sektoren tar vi nå en titt på.

Roboter kan redde liv

Det har blitt gjort flere undersøkelser blandt folk om de ville la seg undersøke av en robot, stille diagnose eller operere på deg.

Det er størst interesse for dette blandt de yngre gruppene, mens de over 55 er mere skeptisk til denne formen for legebesøk.

Det med og bruke roboter er jo ikke akkurat nytt innen helsevesenet, man blir koblet til en robot som måler hjerte og hjerterytmen, en sikkerhet vil nok mange si for den leser jo konstant av hjertet og varsler straks det er uregelmessigheter.

Roboter som tar blodprøver og gir deg svaret ganske raskt på eventuelle sykdommer.

Det finnes allerede i dag roboter med kunstig intligens som foretar operasjoner så dette er ikke bare et fremtids fenomen.

Men hva skal man så kalle roboten man får time hos ? Lege ?

Robotene kan også programeres til og få maten servert til pasientene sånn at pleierskene får frigitt noe av sin allerede pressede timeplan for dagen.

Farene ved feilbehandling vil reduseres betraktelig med roboter, ingen mennesklig svikt påstår mange, vel man må ikke glemme at det er mennesket som programerer disse robotene og de gjør bare det de er programert til. Så er det eventuelt en feil i programeringen kan det igjen få fatale følger for pasienten.

Noen ulemper

Selv om fordelene med bruk av roboter er mange er det også sider som det ulemper. Hvordan vil foreksempel en dement person reagere om det er en robot som kommer inn på rommet for og stelle pasienten, gi mat eller medisiner. Tror nok det byr på noen problemer.

Det med og henvende seg til pårørende i en vanskelig situasjon byr også på en del problemer.

Ved en operasjon utført av en robot kan den takle eventuelle komplikasjoner som kan oppstå underveis, neppe med dagens teknologi men muligens en gang i fremtiden.

Proteser

Så litt mere posetive saker man virkelig har brukt for roboten igjen. Proteser har gått igjennom en rivende utvikling de senere årene. Robotprotesene har virkelig forandret livet til mange mennesker verden rundt.

Det er vel ikke mye som er værre en og miste en arm eller et bein og skal forsøke og leve et mest mulig normalt liv, det byr på mange utfordringer.

Det er mange som klarer seg helt utmerket uten proteser, for all del. Men for andre igjen byr det på enorme utfordringer og da er det jo flott og se at utviklingen med bruk av roboter kan hjelpe utrolig mange mennesker til en enklere hverdag.

Så man kan vel trygt si at robotene i helsevesenet har gjort store fremskritt tross i en del kritikk av dem. Mange som arbeider i helsevesenet frykter for jobbene sine om det blir for utbredt med roboter, noe som muligens er riktig men robotene kan ikke erstatte den menesklige faktoren som også er veldig viktig for pasientene.

About the author

Konrad administrator