Ting vi ikke kan gjøre uten roboter 2

Ting vi ikke kan gjøre uten roboter 2

Det er mange som er skeptisk til all den bruken av roboter i hverdagen, de er som regel redde for sin arbeidsplass. I noen tilfeller er det nok tilfelle, men som regel blir man omplassert innen bedriften og får gjerne en mindre monoton og slitsom jobb. For at robotene har kommet og er til god nytte er det ikke tvil om, de utfører jo også jobber som er direkte skadelige og farlige for menneskene.

Under vannet

Det å undersøke havdypet har lenge vert en stor utfordring for forskerne, det er begrenset hvor langt ned i dypet ett menneske kan klare. Her kommer robotene inn med sin avanserte teknologi kan utforske havområder som ingen har sett før. Det at man da nå kan komme seg ned i uante dyp finner forskerne ut om det livet som finnes der nede. Med avanserte kameraer, sensorer og gripeklør kan de ta prøver av livet der nede. De blir også brukt til å utforske skipsvrak de finner i dypet. Det er som regel fjern kontrollerte roboter som benyttes, disse styres da ifra skipet over og man følger med på kameraene etter hvert som roboten beveger seg for å utforske det de mener er interessant.

Renere luft

Støvsugere innen da spesielt industrien har roboter som tar seg av støv som kan være veldig farlig for mennesker. Kjemikalier og andre gasser blir fort og effektivt fjernet så man trygt kan arbeide videre. Vaske roboter har også kommet i mange varianter, de blir gjerne brukt på sykehus, store kommunale bygninger og fengsler. I fengslene er det for og sikre de ansatte mot overgrep av fanger, ingen dårlig ide egentlig.

Politiet

Også politiet bruker roboter i sitt arbeid, det er fjernkontrollerte roboter med kameraer foran og bak. De blir brukt til og finne kriminelle som gjemmer seg og kan spare politi tjeneste mennene for faren ved eventuelt bakhold. Her brukes en robot som kalles robotex som kan forsere trapper. En av den andre typen roboter politiet bruker er Andros F6 A. Den brukes gjerne i gissel situasjoner, den kan brukes som vannkanon eller avfyre et våpen om nødvendig.

Politiet

Olje bransjen

I oljebransjen blir også roboter ofte benyttet, gjerne da i arbeid under vannet ved plattformene. Ett av områdene de blir brukt til er undersøkelser ved lekkasje ved brønnen, da bruker de en type robot som kaller ROV. Denne roboten blir fjernstyrt og er koblet til ledninger som sender informasjon i fra kameraene opp til kontrollrommet. De er også utstyrt med gripeklo som også har kutter og sag montert. Det brukes også mye roboter til undervanns sveising i denne bransjen.

Andre bruksområder

I undersøkelser av farlige områder bruker man også roboter, om man vil undersøke krateret til en vulkan som er aktiv sender man inn en robot for og gjøre jobben. Brannvesenet benytter seg også av roboter, det er mye sikrere å sende inn en robot under brann for og undersøke forholdene og lete etter folk som kan være innesperret i brannen. Da unngår de å risikere livet til brann mennene.

About the author

Konrad administrator