Categories:

Ting vi ikke kan gjøre uten roboter

Robotene har kommet for og bli, ingen tvil om det. Enten vi liker det eller ikke så er dagliglivet vårt omgitt av roboter. Etter hvert som utviklingen går fremover finner man stadig nye bruksområder som man kan benytte seg av dem i stedet for mennesker. Mange blir naturlig hvis bekymret for sin arbeidsplass, man kan jo fort føle seg overflødig i sin jobb.

Militært bruk

Bruk av datastyrte roboter i det militære ha blitt veldig vanlig og bruksområdene har blitt mange. Her er det snakk om avansert teknologi som redder og hjelper mennesker, som for eksempel bombe roboter. Disse robotene bruker man når man finner mystiske gjenstander som kan inneholde bomber. Ved å bruke robotene til dette arbeidet sparer man problemet med store skader og eventuelt menneskeliv om bomben skulle gå av når man undersøker gjenstanden. Disse robotene klarer å desarmere bomben eller uskadelig gjøre den på en effektiv måte uten og sette mennesker i fare. Militære bruker også roboter til og foreta rekognosering i områder føre styrkene rykker frem, finne frem til hvor fienden tilholds sted er og finne eksplosiver som kan være lagt ut. Finne posisjonen til aktuelle mål for flyvåpenet med mere, det militære har veldig mange forskjellige bruksområder som de benytter roboter til.

Militært bruk

Bil industrien

Bilindustrien har også benyttet seg av roboter i mange år, her er det presisjons arbeid som utføres i de ulike prosessene i produksjonen. Her er det også fordeler med roboter i stedet for mennesker når det gjelder helse problemer på sikt. Særlig arbeid med lakkering og sveising som kan gi store skader på mennesker over tid. Monotoniteten for arbeiderene er også borte, tenk og stå en hel arbeidsdag med de samme bevegelsene, blir fort sliteskader da. Det at en robot gjør ett mere presist arbeid med en utrolig nøyaktighet er under enhver tvil. Men må huske på at en robot gjør det den er programmert til å gjøre og den som programmerer er jo ett menneske, feil kan forekomme men det er ikke ofte.

Bil industrien

Romfart

Romfart med forskjellige forsøk i verdensrommet er avhengig av roboter, man kan jo sende raketter ut i verdensrommet for og gjøre de tester og oppgaver forskerne vil ha svaret på. Det igjen sparer liv og helse til astronautene om noe skulle gå galt underveis. Dette har kommet til stor nytte under undersøkelsen av både månen og ikke minst Mars, kartlegge om det eksisterer liv og eventuelle mineraler med mere som finnes der ute.

Romfart

Helsevesenet

Helsevesenet verden rundt har også benyttet seg av robotenes hjelp til en god del. Fjern operasjoner og mikro operasjoner er noen av områdene hvor robotene blir benyttet. Dette er roboter som har en utrolig presisjon og gjør en utmerket jobb for menneske heten. Helsevesenet har flere bruksområder for roboter, da gjerne på store sykehus hvor man da gjerne bruker dem til å transportere forskjellig utstyr til de forskjellige avdelingene.

Det er bare og fylle dem opp og sende dem til riktig etasje og avdeling, det er jo tidsbesparende for de ansatte på sykehusene.