Utviklingen i industri & produksjon

Utviklingen i industri & produksjon

Vi mennesker har hele tiden, ønsket å utvikle og modernisere oss. Dette har skjedd opp gjennom alle tider, og det er nok en prosess som aldri stopper. Det er noen som sier at det en gang må stoppe, men den meningen eller oppfatningen deler jeg ikke. Jeg er enig i at det til tider, skjer mer endringer hurtigere enn i andre tidsepoker. Men at det vil stoppe, har jeg ikke noen tro på. Den dagen vi stopper med utvikling, ja da stopper vi å utvikle oss selv også. Om man går mange år tilbake i tid, kan man se hvordan behovet for arbeidskraft har endret seg. Norge og verden for øvrig, bar preg av mye tungt arbeid. Det var rett og slett fordi maskiner ikke fantes, eller var langt mer tungvinte å bruke enn i dag.

Akerselva og Nydalen i Oslo

Om vi ser på den nordligste delen av Akerselva i Oslo, kommer vi til Nydalen. Dette er et klassisk eksempel, på hvordan et industriområde kan endre seg på grunn av utviklingen. Arbeidsplasser har det vært langs elva i svært mange år, også lenger sørover mot sentrum. Mens det tidligere var rene fabrikkarbeidsplasser, har det i dag endret seg til stort sett å være næringsbygg og tjeneste- og servicearbeidsplasser. Det finnes også en lang rekke bedrifter i Nydalen, som driver innen IKT, utdanning og kursvirksomhet. En del av området er også omregulert til boligformål, og jeg er imponert over hvordan de har klart å bygge opp denne bydelen.

Spinnerier

Om vi går riktig mange år tilbake i tid, var dette området stort sett preget av spinnerivirksomhet. Mange av de gamle byggene fra den tiden, er bevart og modernisert. Store produksjonshaller for tekstiler, er i dag bygget om til kontorlandskap. Det er flott å se at slike bygg, kan få nytt liv selv om næringer endrer seg. Det samme gjelder arbeidsplasser, det er fortsatt mange arbeidsplasser men innen annen virksomhet.

Spinnerier

Industrieventyr

Det ble så tidlig som i 1845, etablert spinneri i Nydalen. Man kaller det for et industrieventyr, som skulle vise seg å vare i over 100 år. Det var ikke rent få arbeidsplasser å finne i Nydalen, som også hadde Christiania Spigerverk. Bygningsmassen fra de gamle spinneriene, er faktisk en av de best bevarte i hele Norge fra den første perioden med norsk industrialisering. Det var Adam Hiorth som anla tekstilfabrikkene, som faktisk var en av de første og største i landet vårt.

Bomullspinneri

Navnet på bedriften langs Akerselva var Nydalens Bomuldsspinderi, den første produksjonen som kom i gang var et bomullsspinneri i 1847. I 1867 ble det også startet veveri, og da endret de navnet på fabrikkene til Nydalens Compagnie.

Nedleggelse

Etter krigen, ble driften avviklet i løpet av 1950-årene. Etter den tid og før moderniseringen i Nydalen, ble annen virksomhet etablert i byggene. Det var blant annet trykkerier og bilverksteder, samt annen virksomhet som overtok i de flotte teglestensbyggene i Nydalen. På 1990-tallet ble en del revet, men også en del renovert og bevart. Industrien fra 1845 og frem til vår tid, var viktig for byen og den skapte mange arbeidsplasser.

About the author

Konrad administrator